Panaszkezelés

Panasza van? Segítünk!

Számunkra kiemelten fontos az Ön elégedettsége is.  Folyamatosan azon dolgozunk, hogy szolgáltatásaink minőségét javítsuk és ügyfeleink elégedettségét növeljük. Társaságunk és valamely szervezeti egységünk/munkavállalónk által kifejtett tevékenységgel vagy magatartással kapcsolatban bárki élhet panasszal.

A panaszt a Társaságunk székhelyére (1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 26-28.) küldött levélpostai küldeménnyel, valamint a support@grape.solutions e-mail címen történő bejelentéssel jelentheti be.

A Társaságunk a support@grape.solutions e-mail címen fogadja a panaszokon kívül a Társaság részére megküldött szoftvertámogatási igényeket is, a Társaságunk mindenkori szoftvertámogatási (support) szerződései alapján.

A Társaságunk fenti e-mail címére érkező kérelmek fogadására kijelölt munkatársa a fenti e-mail címre küldött levél tartalmát megvizsgálja. Amennyiben a levél tartalma alapján az állapítható meg, hogy az e-mail üzenetben megfogalmazott igény szoftvertámogatási kérés, abban az esetben a Társaságunk a fenti e-mail címére érkező kérelmek fogadására kijelölt munkatársa a Társaságunk vonatkozó szerződései és SLA megállapodásai alapján jár el az adott igény eseténben. Amennyiben a levél tartalma alapján az állapítható meg, hogy az e-mail üzenetben megfogalmazott bejelentés, a fentiek szerint nem szoftvertámogatási kérés/kérdés, hanem panasz, abban az esetben a Társaságunk fenti e-mail címére érkező kérelmek fogadására kijelölt munkatársa, haladéktalanul továbbítja a panaszt a Társaságunk belső szabályzatában kijelölt illetékes munkatárs részére.

A panasz előterjesztésére nyitva álló szubjektív határidő (amelyen beül a panaszos a sérelmezett tevékenységről való tudomásszerzést számított meghatározott időn belül terjesztheti elő a panaszát): 6 (hat) hónap.

A panasz előterjesztésére nyitva álló objektív határidő (amelyen túl a panaszos tudomásszerzésének idejétől függetlenül, az előterjesztett panaszt a Társaságunk érdemi vizsgálat nélkül elutasítja): 1 (egy) év.

A panasz kivizsgálásának határideje 30 naptári nap, amely indokolt esetben egyetlen alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. A panasz kivizsgálási határidejének meghosszabbítását minden esetben megindokoljuk és tájékoztatjuk a panaszost a megadott elérhetőségeken (az anonim, illetve a panaszos elérhetősége nélküli bejelentéseket leszámítva).

A panasz kivizsgálásának eredményéről a fenti határidőn belül tájékoztatjuk a panaszost (az anonim, illetve a panaszos elérhetősége nélküli bejelentések kivételével).

A panaszbejelentésben szereplő adatok kezeléséről a Grape Solutions Zrt. panaszkezelésre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatójában találhatók részletes információk.